FAD - Förbundet för

Alkohol- och Drogterapeuter

och

Anhörigterapeuter

FAD är yrkesförbundet för professionella yrkesutövande Alkohol- och Drogterapeuter samt Anhörigterapeuter och andra inom beroendeområdet.

Här samlas de som arbetar med behandling av missbruk, beroende och anhöriga till dessa. Som yrkesförbund (inte fackförbund) för vi fram våra yrkeskunskaper.

Vi är inom våra ämnesområden specialister på professionell diagnostik och prognostik, behandlingsplanering och matchning, multivariat behandling och evaluering värd namnet.

Välkommen som medlem!

 

Det finns hundratusentals som arbetar med beroende/behandling - alla har möjlighet att vara FAD-medlemmar.

Även alla andra också - om du gillar oss! 

 

 

 

 

Vi söker medlemmar som vill arbeta med FAD-frågor! Det är viktiga frågor!

 

 

 

 

Om du är intresserad av att hjälpa till och arbeta för FAD så hör av dig! Det finns mycket (roligt) att göra! T ex öka medlemsantalet, förbättra hemsidan, sprida information.

Ju fler som kommer desto starkare är FAD!